Kresy-Siberia Foundation

Research, remembrance and recognition of Polish citizens struggles in eastern Poland and in forced exile during World War 2

Fundacja Kresy-Syberia

Badanie, upamiętnianie i upowszechnianie walki obywateli polskich w czasie II wojny światowej na terenach wschodnich kresów oraz na uchodźstwie