12
Dane kolekcji: Front_cover
Kolekcja: „5 KDP Saperzy w walce 1941-1945″. Sappers of 5 KDP 2nd Polish Corps.
Opis:
Photos from the book by Jerzy Gradosielski. Scanned by Elzunia Gradosielska Olsson

ID: 308
Liczba elementów: 20
Data utworzenia: 2011-12-05
Data aktualizacji: 2012-07-13

Autor: museum
Imię i nazwisko: Kresy - Siberia
ID autora: 131