Poles at camp at Kirkham near Preston_England

Ilość komentarzy: 0

Dodaj komentarz

ID Elementu: 17161
Autor: hsokolowski
Data utworzenia: 2011-12-05
Data aktualizacji: 2011-12-05
Typ dokumentu: fotografia
Powiązana służba wojskowa: Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia
Dane szczegółowe