Date added: 16 May 2012 Jadwiga (Marszałek) Wiszniowska / Canada

/ (Polski) JadWisz / PL

views: 60

Author of memoirs

Jadwiga Marszałek Wiszniowska

more Wall of Names
  • Place of Birth: Nowogródzkie / Osada Szczerbinów
  • Place of residence in 1939: Nowogródzkie / Osada Szczerbinów
  • Deportations and repressions: Posiolek nr 45 / Bozuluk /
  • Military experience: - - 
  • Other wartime circumstances: no data
  • Place of residence after 1945.: Canada / Ontario / Welland

To see the full interview please contact to:

Fundacja Kresy – Syberia (Polska)
Krakowskie Przedmieście 64,
00-322 Warszawa,
tel +48 22 556 90 55,
Fundacja@Kresy-Siberia.org

Created by: twitter website widget