Data dodania: 2011-12-7 Kazimierz Barut / USA

/ KazBar-1-1 /

liczba wyświetleń: 48

Profil wspominającego

Kazimierz Barut

więcej na Ściana Pamięci
  • Miejsce urodzenia: Wołyńskie / Batorówka
  • Miejsce pobytu w 1939r: Wołyńskie / Batorówka
  • Deportacje i represje: deportacja / zesłanie /
  • Doświadczenia wojenne: 1942-1945 - II Korpus Polski we Włoszech (Gen. Andersa)
    przeszkolenie - Palestyna, Irak, Syria, Egipt
  • Inne wojenne okoliczności:
  • Miejsce pobytu po 1945r.: brak danych

Aby zobaczyć cały wywiad prosimy o kontakt:

Fundacja Kresy – Syberia (Polska)
Krakowskie Przedmieście 64,
00-322 Warszawa,
tel +48 22 556 90 55,
Fundacja@Kresy-Siberia.org