Data dodania: 2011-12-7 Kazimierz Barut / USA

/ KazBar-1-1 /

liczba wyświetleń: 53

Profil wspominającego

Kazimierz Barut

więcej na Ściana Pamięci
  • Miejsce urodzenia: Wołyńskie / osada Zbyszow, Batorówka
  • Miejsce pobytu w 1939r: Wołyńskie / Batorówka
  • Deportacje i represje: deportacja / zesłanie /
  • Doświadczenia wojenne: 1942-1945 - II Korpus Polski we Włoszech (Gen. Andersa)
    przeszkolenie - Palestyna, Irak, Syria, Egipt
  • Inne wojenne okoliczności:
  • Miejsce pobytu po 1945r.: Włochy

Cały wywiad dostępny:
Fundacja Kresy – Syberia
Fundacja@Kresy-Siberia.org