Data dodania: 2016-08-30 Krystyna (Stopnicka) Mucha / (Interviewer: Stefan Wisniowski)

/ (English) Mucha (Stopnicka) Krystyna – Deported /

liczba wyświetleń: 46

Profil wspominającego

Krystyna Stopnicka Mucha

więcej na Ściana Pamięci
  • Miejsce urodzenia: Wileńskie / Prozoroki
  • Miejsce pobytu w 1939r: Wileńskie / Prozorki
  • Deportacje i represje: /
  • Doświadczenia wojenne: - - 
  • Inne wojenne okoliczności: Civilian Camp in the Middle East: TeheranCivilian Camp in Africa: Tengeru, TanganjikaKrystyna last saw her father in Persia. He was in Camp 4, then the J.S. Mechanical storekeeper until being sent to Scotland. Meanwhile, Krystyna and her mother spent time in Camp 1, Tehran before being sent to the civilian refugee camp in Tengeru. They stayed here until 1950 and Krystyna has very fond memories of her time here.
  • Miejsce pobytu po 1945r.: Wielka Brytania / York

Cały wywiad dostępny:
Fundacja Kresy – Syberia
Fundacja@Kresy-Siberia.org