Flaga Anglii Flaga Polski

Oddziały międzynarodowe

Home » O nas » Oddziały międzynarodowe
Fundacja Kresy–Syberia
Głowna siedziba

Krakowskie Przedmieście, 64/12
00-322 Warszawa POLSKA
t: +48 22 211 88 88
e: Fundacja@Kresy-Syberia.org
Kresy-Siberia (Australia)
63/24 Buchanan Street
Balmain, NSW 2041 AUSTRALIA
t: +61 411 864 873
e: Australia@Kresy-Siberia.org
Kresy-Siberia (New Zealand)
31 Queen Street, Petone
Lower Hutt 5012 NEW ZEALAND
t: +64 4 973 8539
e: NZ@Kresy-Siberia.org
Kresy-Siberia (UK)
14 Churchill Close
Congleton, Cheshire CW12 4QU UK
t: +44 743 287 0178
e: UK@Kresy-Siberia.org

Strona zaktualizowana 2016-08-25