Flaga Anglii Flaga Polski

Historia Polski XX wieku

Program edukacyjny Historia Polski XX wieku

Dla nauczycieli

Grupa Kresy-Syberia powstała w celu badania, upamiętniania i upowszechniania wiedzy na temat obywateli polskich, którzy byli deportowani, zmuszani do katorżniczej pracy i mordowani przez aparat Związku Radzieckiego w czasie II wojny światowej. Została utworzona przez ocalonych i ich potomków, aby świat usłyszał o tych tragicznych wydarzeniach. Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia umożliwia zwiedzającym i uczniom aktywne zgłębianie tego niemal zupełnie przemilczanego rozdziału historii II wojny światowej.

Program nauczania historii Polski XX w. dla polskich szkół za granicą to starannie przygotowane materiały pomocnicze dla nauczycieli języka polskiego i historii Polski. Składa się on z dwóch przewodników dydaktycznych – dla uczniów szkół podstawowych i dla uczniów szkół średnich. Materiał w przewodnikach został ułożony w oparciu o 9 galerii tematycznych Wirtualnego Muzeum Kresy-Syberia. Muzeum zostało utworzone przez ocalonych i ich potomków, aby świat usłyszał o „polskiej Gehennie”. Zwiedzający i uczniowie mogą tu aktywnie zgłębiać ten niemal zupełnie przemilczany rozdział historii II wojny światowej.

Przygotowane przez doświadczonych nauczycieli i pedagogów przewodniki zawierają fotografie, mapy, dokumenty, przypisy i odnośniki do zewnętrznych źródeł, rozwijające zadania dla uczniów i sprawdzian wiadomości na końcu każdego z dziewięciu rozdziałów.

Galerie Muzeum ułożone są w sposób umożliwiający interaktywne poznawanie następujących tematów:

  1. POLSKIE KRESY WSCHODNIE
  2. POD SOWIECKIM JARZMEM
  3. NIEPOKONANI
  4. WYZWOLENI DO WALKI
  5. POD OKUPACJĄ NIEMIECKĄ
  6. WALKA O PRZETRWANIE
  7. UCHODŹCY
  8. SOWIECKI ODWET
  9. DIASPORA
MSZ
Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania “Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r."