Kampania włoska 2 Korpusu

Prof. dr hab. Zbigniew Wawer

10 listopada 1943 roku dowódca alianckiej 15 Grupy Armii gen. Alexander uznał, że ze względu na brytyjską organizację oraz wyposażenie 2 Korpus Polski w chwili wysłania do Włoch wejdzie w skład brytyjskiej 8 Armii dowodzonej przez gen. Bernarda Montgomerego. W związku z tym, że 3 Dywizja Strzelców Karpackich (3 DSK)była przeszkolona do walk w górach to w pierwszej kolejności zostanie skierowana na odcinek frontu 8 Armii nad Sangro. Gen. Alexander byłby bardzo zadowolony, gdyby 2 Korpus mógł wejść do akcji na północny-wschód od miejscowości Orvieto. Dowódca 15 Grupy Armii miał nadzieję, że do momentu przybycia całego  2 Korpusu do Włoch jednostki 8 Armii osiągną linię Orvieto–Ankona.

25 listopada przebywający na Środkowym Wschodzie Naczelny Wódz gen. Kazimierz Sosnkowski w związku z planowanym odejściem 2 Korpusu na front wydał wytyczne do organizacji APW. Armia została podzielona na trzy rzuty. Pierwszy z nich stanowił 2 Korpus wraz z Bazą Korpusu. W myśl wytycznych Naczelnego Wodza stanowił on „samodzielny związek taktyczno-operacyjny działający w ramach armii brytyjskiej na teatrze wojny”. Pierwszym rzutem dowodził gen. Anders, dowódca APW, który był jednocześnie dowódcą 2 Korpusu.

7 grudnia w swojej w Kwaterze Polowej gen. Wilson spotkał się z gen. Sosnkowskim i Andersem. W trakcie narady poruszono kwestie związane z wysłaniem 2 Korpusu do Włoch oraz reorganizacji APW. Na zakończenie spotkania gen. Sosnkowski i gen. Anders zostali zapoznani z planem transportów polskich jednostek z Egiptu do Włoch.Od grudnia 1943 do lutego 1944 roku trwało przerzucanie 2 Korpusu na front włoski.

12 stycznia 1944 roku rozpoczęła się bitwa o Rzym zwana również bitwą o Monte Cassino.  Trzy pierwsze bitwy zakończyły się niepowodzeniem i niemieckie pozycje w masywie Monte Cassino nie zostały przełamane.

26 stycznia 2 Korpus wszedł w skład brytyjskiej 8 Armii. Po krótkiej koncentracji jednostki polskie zostały przesunięte na linię frontu nad Sangro. Jako pierwsza weszła do akcji 3 DSK, za nią pozostałe jednostki korpusu. Ze względu na porę roku działania bojowe ograniczały się tylko do wypadów patroli na wysunięte stanowiska niemieckie.

Opisy bitwy patrz tekst – Bitwa o Monte Cassino

Ankona

Po bitwie o Monte Cassino 2 Korpus przeszedł do odwodu 8 Armii.  Dalsza ofensywa prowadzona przez aliantów na Półwyspie Apenińskim sprawiła, że główny port zaopatrzenia w Pescarze nad Adriatykiem znalazł się zbyt daleko od pola walki. W związku z tym aliantom potrzebne były nowe porty, przezktóre można było by dostarczać materiał wojenny. Wybór padł na Ankonę położoną nad Adriatykiem oraz na Livorno nad Morzem Tyrreńskim.

16 czerwca gen. Anders otrzymał rozkaz: „2 Polski Korpus ma ścigać jak najszybciej nieprzyjaciela i uchwycić Ankonę”. 21 czerwca 1 Brygada Strzelców Karpackich z 3 Dywizji Strzelców Karpackich dotarła do rzeki Chienti. Dwa dni później do rzeki doszła 2 Brygada Strzelców Karpackich. Walki w tym rejonie trwały do 30 czerwca.

Materiał wystawy

Fotografie więcej