Previous exhibition Go back Next exhibition

Photos

Spotkanie gen. Władysława Andersa z dowództwem 2 Korpusu (drugi z prawej gen. Bronisław Duch - dowódca 3 DSK); źródło : kolekcja prywatna prof. Zbigniewa Wawra Spotkanie dowództwa 2 Korpusu. Gen. Władysław Anders, w tle inni żołnierze. Kampania włoska; źródło : kolekcja prywatna prof. Zbigniewa Wawra Dowódcy jednostek 2 Korpusu w trakcie kampanii włoskiej - w środku gen. Nikodem Sulik - dowódca 5 Kresowej Dywizji Piechoty; źródło : kolekcja prywatna prof. Zbigniewa Wawra Dowódca wojsk brytyjskich we Włoszech - gen. Harold Alexander wizytuje pozycje 2 Korpusu w towarzystwie gen. Andersa i gen. Bolesława Ducha (na pierwszym planie po prawej stronie). Kampania włoska 2 Korpusu; źródło : kolekcja prywatna prof. Zbigniewa Wawra
Żołnierze 2 Korpusu w trakcie transportu sprzętu artyleryjskiego; źródło : kolekcja prywatna Barbary Soja Revoet, Fundacja Kresy-Syberia Żołnierze służb łączności 2 Korpusu - kampania włoska; źródło : kolekcja prywatna prof. Zbigniewa Wawra 22 Kompania Zaopatrywania Artylerii – rozładowywanie amunicji, 1944 r.; źródło : kolekcja prywatna prof. Wojciecha Narębskiego, Fundacja Kresy-Syberia Żołnierz 2 Korpusu przed prowizorycznym schronem - kampania włoska 2 Korpusu; źródło : kolekcja prywatna prof. Zbigniewa Wawra
Opis :Kobiety na froncie włoskim - ochotniczka szoferka w czasie konserwacji wozu. Kampania włoska 2 Korpusu; źródło : Instytut i Muzeum im. Sikorskiego, Londyn Opis :Żołnierze 2 Korpusu w trakcie kampanii włoskiej na czołgu Sherman M4; źródło : Instytut i Muzeum im. Sikorskiego, Londyn Opis :Stanowiska bojowe – przygotowania do bitwy o Monte Cassino, maj 1944 r.; źródło : kolekcja prywatna prof. Zbigniewa Wawra Przygotowania 3 DSK do walki o Monte Cassino  - żołnierze na stanowisku bojowym, maj 1944 r.; źródło : kolekcja prywatna prof. Zbigniewa Wawra
Opis :Wizytacja wojsk 2 Korpusu. Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych gen. Kazimierz Sosnkowski wizytuje pole walk 2 Korpusu we Włoszech w towarzystwie gen. Władysława Andersa i NN; autor : Referat Propagandy i Oświaty 2 Korpusu; źródło : Instytut i Muzeum im. Sikorskiego, Londyn Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych gen. Kazimierz Sosnkowski w trakcie wizytacji wojsk 2 Korpusu we Włoszech, za nim gen. Władysław Anders - kampania włoska 2 Korpusu; źródło : kolekcja prywatna prof. Zbigniewa Wawra Naczelne dowództwo 2 Korpusu wizytuje pole walki - Kampania włoska; źródło : kolekcja prywatna prof. Zbigniewa Wawra Opis :Grupa jeńców niemieckich 2 Korpusu, kampania włoska; źródło : kolekcja prywatna prof. Zbigniewa Wawra
Żołnierze 2 Korpusu w trakcie walk w Apeninie Emiliańskim, 1944 r.; źródło : kolekcja prywatna Krystyny Szypowskiej, Fundacja Kresy-Syberia Opis <img src='http://kresy-siberia.org/2-corps/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> olski transport parkujący we wsi. Na pierwszym planie kobiety włoskie piorące ubrania w rzece; źródło : Instytut i Muzeum im. Sikorskiego, Londyn Opis :Żołnierze 2 Korpusu przy pracach ziemnych, kampania włoska; źródło : kolekcja prywatna prof. Zbigniewa Wawra Opis <img src='http://kresy-siberia.org/2-corps/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> rzerwa w walce - żołnierze 2 Korpusu, kampania włoska; źródło : kolekcja prywatna prof. Zbigniewa Wawra
Opis <img src='http://kresy-siberia.org/2-corps/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> rzerwa w walce - żołnierze 2 Korpusu, kampania włoska; źródło : kolekcja prywatna prof. Zbigniewa Wawra Opis :Żołnierze 2 Korpusu szykujący się do walki, kampania włoska; źródło : kolekcja prywatna prof. Zbigniewa Wawra Opis :Stanowisko artylerii 2 Korpusu - ładowanie działa - kampania włoska; źródło : kolekcja prywatna prof. Zbigniewa Wawra żołnierze 2 Korpusu w trakcie walk we Włoszech, 1944 r.; źródło : kolekcja prywatna Alexandry Kowalski-Everist, Fundacja Kresy-Syberia
Spotkanie gen. Władysława Andersa z żołnierzami 2 Korpusu - kampania włoska; źródło : kolekcja prywatna prof. Zbigniewa Wawra Gen. Bolesław Duch (trzeci z lewej) w rozmowie z gen. Władysławem Andersem i innymi żołnierzami 2 Korpusu - kampania włoska; źródło : kolekcja prywatna prof. Zbigniewa Wawra Żołnierze 2 Korpusu w drodze na stanowiska bojowe – kampania włoska; źródło : kolekcja prywatna prof. Zbigniewa Wawra Stanowiska bojowe 2 Korpusu –kampania włoska; źródło : kolekcja prywatna prof. Zbigniewa Wawra
Przerwa w walce –grupa żołnierzy 2 Korpusu na stanowisku bojowym, kampania włoska; źródło : kolekcja prywatna prof. Zbigniewa Wawra Przerwa w walce –żołnierze 2 Korpusu, kampania włoska; źródło : kolekcja prywatna prof. Zbigniewa Wawra Budowa cmentarza polowego - kampania włoska 2 Korpusu; źródło : kolekcja prywatna prof. Zbigniewa Wawra Cmentarz polowy polskich żołnierzy - kampania włoska 2 Korpusu; źródło : kolekcja prywatna prof. Zbigniewa Wawra
Żołnierze Pułku Ułanów Karpackich wjeżdżający jako pierwsi do zdobytej przez 2 Korpus Ankony, 18.07.1944 r.; źródło : kolekcja prywatna Tomasza Skrzyńskiego mogiły żołnierzy 2 Korpusu na cmentarzu w Loreto, Włochy; źródło : kolekcja prywatna Haliny Kozłowskiej, Fundacja Kresy-Syberia Opis :W pościgu za uciekającym wrogiem w czasie ofensywy 8 Armii i 2 Korpusu na Linię Gotów oddziały mijają Santa Maria Dell'Arzilla. Miejscowy fryzjer goli żołnierza; źródło : Instytut i Muzeum im. Sikorskiego, Londyn Gen. Bolesław Duch - dowódca 3 Dywizji Strzelców Karpackich (w środku zdjęcia) w otoczeniu żołnierzy na pozycji bojowej - oczekiwanie . Kampania włoska 2 Korpusu; źródło : kolekcja prywatna prof. Zbigniewa Wawra
Kampania włoska 2 Korpusu. Włoscy cywile i żołnierze polscy przy zdobytej fabryce samolotów. Zawieszają na jej drzwiach tabliczkę z emblematem 5 KDP – Żubrem i datą wyzwolenia miasta Predappio – 26.10.1944 r., Forli-Cesena, Włochy; źródło : autor : Adam Chruściel, Kolekcja 5 Kresowej Dywizji Piechoty, Instytut i Muzeum im. Sikorskiego, Londyn Jeńcy prowadzeni przez żołnierzy 2 Korpusu - kampania włoska; źródło : kolekcja prywatna prof. Zbigniewa Wawra Rejestracja jeńców niemieckich - kampania włoska 2 Korpusu; źródło : kolekcja prywatna prof. Zbigniewa Wawra Żołnierze 2 Korpusu pracujący z użyciem wykrywaczy min. Włochy, 1944 r.?; źródło : kolekcja prywatna Jana Drewniaka, Fundacja Kresy-Syberia
Ruiny budynku, walki 2 Korpusu w trakcie kampanii włoskiej, 1944/1945 r.; źródło : kolekcja prywatna Krystyny Szypowskiej, Fundacja Kresy-Syberia Wspinaczka żołnierzy na wzgórze -  kampania włoska 2 Korpusu; źródło : kolekcja prywatna prof. Zbigniewa Wawra Zużyty sprzęt wojskowy - krajobraz po walkach. Kampania włoska 2 Korpusu; źródło : kolekcja prywatna prof. Zbigniewa Wawra Niedawni uczestnicy walk na froncie włoskim - żołnierze 2 Korpusu w trakcie rekonwalescencji; źródło : kolekcja prywatna prof. Zbigniewa Wawra
Szpital wojenny – wydawanie posiłków. Kampania włoska 2 Korpusu; źródło : kolekcja prywatna prof. Zbigniewa Wawra Odśnieżanie przejazdu dla wojska. Kampania włoska 2 Korpusu; źródło : kolekcja prywatna prof. Zbigniewa Wawra 2 Korpus na froncie włoskim. Polowa msza święta z udziałem żołnierzy 2 Korpusu sprawowana w górach; źródło : Instytut i Muzeum im. Sikorskiego, Londyn Namioty 2 Korpusu wysoko w górach, zima. Kampania włoska; źródło : kolekcja prywatna prof. Zbigniewa Wawra
Żołnierze 2 Korpusu na nartach. Kampania włoska; źródło : kolekcja prywatna prof. Zbigniewa Wawra Żołnierze 2 Korpusu w oczekiwaniu na paradę ? – trzymający się za brodę – Jakub Hałucha, Włochy?, 1944 lub 1945 r.?; źródło : kolekcja prywatna Johna Halucha, Fundacja Kresy-Syberia Żołnierze 3 Dywizji Strzelców Karpackich - uroczysta prezentacja broni, Włochy; źródło : kolekcja prywatna prof. Zbigniewa Wawra Gen. Władysław Anders – dowódca 2 Korpusu w trakcie wizyty na terenie oddziałów bazy 2 Korpusu i polskich obozów cywilnych - generał w otoczeniu dzieci z obozu cywilnego 2 Korpusu, Włochy; źródło :  Instytut i Muzeum im. Sikorskiego, Londyn
Żołnierze 2 Korpusu w trakcie marszu przez miasto Treia, Włochy, 03.11.1945 r.; źródło : kolekcja prywatna Phila Nabożnego, Fundacja Kresy-Syberia Polski Cmentarz Wojenny w Bolonii - widok ogólny. To największa nekropolia polska na ziemi włoskiej. Spoczywa na nim 1432 żołnierzy 2 Korpusu; autor : J.Michalski, Oddział Kultury i Prasy 2 Korpusu; źródło : Instytut i Muzeum im. Sikorskiego, Londyn poświęcenie cmentarza w Loreto, Włochy, 06.05.1946 r.; źródło : kolekcja prywatna Ewy Grabas, Fundacja Kresy-Syberia groby dwóch braci – Jana i Antoniego Januszewiczów – żołnierzy 2 Korpusu poległych w czasie Kampanii Włoskiej i na prośbę rodziny pochowanych w sąsiednich grobach na cmentarzu w Loreto, 1944 r.; źródło : kolekcja prywatna Haliny Kozłowskiej, Fundacja Kresy-Syberia