Status deportowanych i miejsca zsyłek

 • w Kazachskiej SRS: w obwodzie akmolińskim, w okolicy miasta Stiepniak (849 osób) oraz w rejonach: szortandyńskim (506 osób) i stalińskim (363 osób); w obwodzie południowokazachstańskim (obecnie czymkenckim), w rejonie sajramskim (325 osób); w obwodzie kustanajskim, w rejonie dżetygaryńskim (884 osób); w obwodzie pawłodarskim, w rejonie bajanaulskim (1 108 osób) oraz w obwodzie semipałatyńskim, w rejonie żarmańskim (1 085 osób);
 • w Baszkirskiej ASRR, w obwodzie sterlitamackim, w rejonie zigazińskim (279 os.);
 • w Komi ASRR, w rejonach: syktywdyńskim (2 687 osób), sysolskim (845 osób), ust’wymskim (247 osób), żeleznodorożnym (898 osób) i priłuskim (5 315 osób);
 • w Kraju Ałtajskim, w rejonach: kosichskim (1 670 osób), troickim (1 847 osób), talmieńskim (1 147 osób) i zmieinogorskim (1 383 osoby);
 • w Kraju Krasnojarskim, w rejonach: niżnoingaskim (1 018 osób), daurskim (1 306 osób), iłańskim (2 712 osób), jenisiejskim (3 808 osób), abańskim (1 136 osób), szirińskim (855 osób), sowieckoje (974 osoby), kazaczyńskim (264 osoby), tasiejewskim (281 osób), nowosiełowskim (448 osób) i sarałańskim (458 osób);
 • w obwodzie archangielskim, w rejonach: winogradowskim (1 578 osób), wierchnietojemskim (2 097 osób), kotłaskim (956 osób), lenskim (2 547 osób), oneskim (991 osób), pineskim (1 579 osób), prioziornym (446 osób), ust’jańskim (2 214 oób.), czerewkowskim (2 075 osób), szenkurskim (929 osób), niandomskim (2 888 osób), plesieckim (4 279 osób), konoskim (1 340 osób), pierwomajskim (549 osób), krasnoborskim (1 505 osób), jemieckim (1 830 osób), rowdyńskim (1 379 osób), wielskim (1 280 osób), solwyczegodzkim (3 753 osoby), wilegodzkim (983 osoby), chołmogorskim (2 633 osoby) i kargopolskim (1 254 osoby);
 • w obwodzie wołogodzkim, w rejonach: totiemskim (1 697 osób), babuszkińskim (1 888 osób), wożegodzkim (1 433 osoby), charowskim (849 osób), andomskim (1 019 osób), biriakowskim (753 osoby), mieżdurieczeńskim (792 osoby), kowżyńskim (252 osoby) i wytiegorskim (284 osoby);
 • w obwodzie iwanowskim, w rejonie sokolskim (303 osoby)
 • w obwodzie kostromskim, w rejonach: szarjińskim (1 749 osób) i makarjewskim (599 osób)
 • w obwodzie irkuckim, w rejonach: zimińskim (529 osób), niżnieudińskim (1 872 osoby), tułuńskim (2 127 osób), tajszeckim (5 643 osoby), szitkańskim (1 401 osób);
 • w obwodzie kirowskim, w rejonach: kajskim (514 osób), nagorskim (196 osób), oparińskim (559 osób), łalskim (539 osób) i podosinowieckim (435 osób)
 • w obwodzie mołotowskim (obecnie permskim), w rejonach: czusowojskim (517 osób), kizielskim (657 osób), krasnowiszerskim (1 043 osób), kosińskim (827 osób); dobriańskim (1 558 osób), Wierchnie-Czusowskije Gorodki (956 osób), koczewskim (189 osoby), dubrowskim (516 osób), jurlińskim (2 451 osób) i gajnińskim (937 osób);
 • w obwodzie nowosybirskim, w rejonie suzunskim (480 osób)
 • w obwodzie kemerowskim, w rejonach: tisulskim (1 770 osób), jemieljanowskim (293 osoby) i stalińskim (374 osoby)
 • w obwodzie tomskim, w rejonie asińskim (481 osób);
 • w obwodzie omskim, w rejonach: muromcewskim (690 osób), znamieńskim (1 524 osoby), tiewriskim (995 osób) i ust’iszymskim (519 osób);
 • w obwodzie tiumeńskim, w rejonach: jarkowskim (916 osób), tobolskim (455 osób), uwackim (1 154 osoby) i jurgińskim (223 osoby);
 • w obwodzie swierdłowskim, w rejonach: pyszmińskim/juszalińskim (1 100 osób), tugułymskim (459 osób), sierowskim (1 208 osób), isowskim [?](983 osób) wierchtawdińskim/tawdińskim (800 osób), krasnouralskim (1 179 osób), kuszwińskim (859 osób), rewdyńskim (1 704 osoby), nowolalińskim (702 osoby), suchojłogskim (465 osób), toborińskim/turińskim (753 osoby), bieriezowskim (1 037 osób) wierchoturskim (209 osób), irbickim (1 274 osoby) i reżskim (944 osoby);
 • w obwodzie czelabińskim, w rejonie karabaskim (1 662 osoby);
 • w obwodzie czkałowskim (obecnie orenburskim), w rejonach: miednogorskim (478 osób) i kwarkieńskim (169 osób).

Wśród osadzonych znajdowało się 46 386 (35%) dzieci do lat 14, 11 329 (8,5%) dzieci od 14 do 16 lat, 38 078 (29%) kobiet oraz 36 670 (28%) mężczyzn. W podziale na poszczególne narodowości było: 109 233 Polaków (82%), ani jednego Żyda, 11 720 Ukraińców (9%), 10 802 Białorusinów (8%), 119 Niemców oraz 1 396 osób innych narodowości. Średnia liczba dzieci przypadających na rodzinę wynosiła powyżej trzech, przy średniej osób w rodzinie wynoszącej ok. 4,78.

Trzecią  grupę tworzyli deportowani w trybie administracyjnym w kwietniu 1940 roku. Na podstawie raportów Wojsk Konwojowych NKWD ZSRS wiadomo, że do Kazachstanu, który był miejscem docelowym całego deportowanego kontyngentu, dowieziono co najmniej 59 416 osób. Późniejsze, kierowane do Ł. Berii raporty NKWD mówią odpowiednio o 60 667 i 61 092 osobach. Zesłańców rozmieszczono w 72 rejonach, w następujących obwodach Kazachskiej SRS: akmolińskim (6 176 osób), aktiubińskim (7 092 osoby), kustanajskim (8 705 osób), pawłodarskim (11 411 osób), semipałatyńskim (7 644 osoby) i północnokazachstańskim (20 064 osoby). Z pamiętników wynika, że do czasu „amnestii” rozmieszenie to nie uległo znaczącym zmianom. Osób powyżej 16 roku życia było w tej grupie 29 214, a więc ok. 48 %, natomiast dzieci do lat 16 co najmniej 50 %, czyli powyżej 30 tysięcy. Wg tych samych szacunków średnia osób w rodzinie wynosiła ok. 3,1. Należy pamiętać, że były to rodziny zdekompletowane, wywożono bowiem prawie wyłącznie kobiety i dzieci.