Twórcy sali

KUSTOSZ:  prof. dr hab. Daniel Boćkowski

prof. Daniel Boćkowski

autor tekstów: prof. dr hab. Daniel Boćkowski

kwerendy: Michał Bronowicki (ikonografia, dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje)

współpraca: Martyna Rusiniak – Karwat