1a Kresy historyczne
1
Kresy historyczne - skrypt narratora wersja angielska
 ”Widok na Krzemieniec i Górę Królowej Bony” autorstwa Napoleona Ordy ”Widok na Krzemieniec i Górę Królowej Bony” autorstwa Napoleona Ordy
Mapa Polski – rok 1764 r.

Zygmunt

urzędnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych II RP