1b Kresy pomiędzy wojnami (1918-39)
1
Kresy pomiędzy wojnami (1918-39) - skrypt narratora wersja angielska
 Spacer rodziny Gorczyńskich po ul. Mickiewicza we Lwowie przed II wojną światową; źródło : kolekcja prywatna Danuty Morgan-Gorczyńskiej, Fundacja Kresy-Syberia Spacer rodziny Gorczyńskich po ul. Mickiewicza we Lwowie przed II wojną światową; źródło : kolekcja prywatna Danuty Morgan-Gorczyńskiej, Fundacja Kresy-Syberia
Mapa Polski z lat 1921-1939. Województwa na Kresach Wschodnich : wileńskie, nowogródzkie, poleskie, wołyńskie, tarnopolskie, stanisławowskie i lwowskie.

Zygmunt

urzędnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych II RP