5a Kresy pod okupacją niemiecką (1941-44)
5
Kresy pod okupacją niemiecką (1941-44) - skrypt narratora wersja angielska
22 czerwca 1941 r. niemieckie oddziały wkroczyły na tereny wschodniej Polski, okupowane przez Związek Radziecki; źródło : domena publiczna 22 czerwca 1941 r. niemieckie oddziały wkroczyły na tereny wschodniej Polski, okupowane przez Związek Radziecki; źródło : domena publiczna
Mapa operacji Barbarossa – ataku Niemiec nazistowskich na zajmowane przez ZSRR tereny, czerwiec-sierpień 1941 r.; źródło : domena publiczna

Danuta

mieszkała na Wołyniu w czasie okupacji niemieckiej i przeżyła ludobójstwo dokonane przez ukraińskich nacjonalistów