4c 2 Korpus Polski (1943-47)
4
2 Korpus Polski (1943-47) - skrypt narratora wersja angielska
 Gen. Władysław Anders, dowódca 2 Korpusu Polskiego, 1943 r. Gen. Władysław Anders, dowódca 2 Korpusu Polskiego, 1943 r.
Mapa z zaznaczonymi miejscami pobytu i przemieszczaniami żołnierzy 2 Korpusu w latach 1939-47 (przed i w trakcie istnienia formacji); źródło : publikacja „An Army in Exile”

Jadwiga

deportowana w wieku 15 lat, ewakuowała się z Armią Andersa i walczyła pod Monte Cassino