4b Polskie Siły Zbrojne w ZSRR (1941-42)
4
Polskie Siły Zbrojne w ZSRR (1941-42) - skrypt narratora wersja angielska
Dzieci polskie – Basia i Farynka Sgrunowskie w pociągu z Ługowoje do Krasnowodzka, 23.03.1942 r.; źródło : archiwum Zofii Jordanowskiej, Videofact, Fundacja Kresy-Syberia Dzieci polskie – Basia i Farynka Sgrunowskie w pociągu z Ługowoje do Krasnowodzka, 23.03.1942 r.; źródło : archiwum Zofii Jordanowskiej, Videofact, Fundacja Kresy-Syberia
"Rozmieszczenie Polskich Sił Zbrojnych w obszarze orenburskim dnia 1 grudnia 1941 r." z zaznaczonymi punktami koncentracji Wojska Polskiego w Tatiszczewie, Buzułuku, Tockoje i Kołtubance

Jadwiga

deportowana w wieku 15 lat, ewakuowała się z Armią Andersa i walczyła pod Monte Cassino