8a Ponowne zajęcie Kresów przez Sowietów (1944-45)
8
Ponowne zajęcie Kresów przez Sowietów (1944-45) - skrypt narratora wersja angielska
 Konferencja jałtańska w 1945 r. z udziałem Churchilla, Roosevelta i Stalina. Kresy Wschodnie II RP  zostały oddane ZSRR; źródło : domena publiczna Konferencja jałtańska w 1945 r. z udziałem Churchilla, Roosevelta i Stalina. Kresy Wschodnie II RP zostały oddane ZSRR; źródło : domena publiczna
Mapa administracyjna ZSRR z 1940 r. Teraz ponownie Sowieci zajęli tereny Kresów Wschodnich

Barbara

żołnierz Wileńskiej AK, Kresy północno-wschodnie