2d Zesłani na nieludzkiej ziemi (1940-41)
2
Zesłani na nieludzkiej ziemi (1940-41) - skrypt narratora wersja angielska
Więźniowie łagru przy pracy przy budowie kolei, Komi ASSR , ZSRR, 1941 r.; źródło : Fundacja Kresy-Syberia Więźniowie łagru przy pracy przy budowie kolei, Komi ASSR , ZSRR, 1941 r.; źródło : Fundacja Kresy-Syberia
Mapa obozów pracy przymusowej na terenie ZSRR; źródło: The George Meany Memorial Archives, USA

Henryk

syn ofiary Zbrodni Katyńskiej, deportowany do Kazachstanu 13 kwietnia 1940 r., gdy miał 17 lat