2e Zbrodnia Katyńska (1940)
2
Zbrodnia Katyńska (1940) - skrypt narratora wersja angielska
Generał Wojska Polskiego, zamordowany w Katyniu; źródło : archiwum Stowarzyszenia Rodzina Katyńska we Wrocławiu, Fundacja Kresy-Syberia Generał Wojska Polskiego, zamordowany w Katyniu; źródło : archiwum Stowarzyszenia Rodzina Katyńska we Wrocławiu, Fundacja Kresy-Syberia
Mapa europejskiej części ZSRR z zaznaczonymi obozami przetrzymywania w latach 1939-41 polskich jeńców wojennych oraz Katyniem; źródło : „Zbrodnia Katyńska – raport Raczyńskiego”.

Henryk

syn ofiary Zbrodni Katyńskiej, deportowany do Kazachstanu 13 kwietnia 1940 r., gdy miał 17 lat