2b Sowietyzacja Kresów (1939-41)
2
Sowietyzacja Kresów (1939-41) - skrypt narratora wersja angielska
Stalin. Wybory na terenach okupowanych przez ZSRR były sfałszowane Stalin. Wybory na terenach okupowanych przez ZSRR były sfałszowane
Kresy Wschodnie II RP zaanektowane przez ZSRR we wrześniu 1939 r., źródło : Fundacja Kresy-Syberia

Henryk

syn ofiary Zbrodni Katyńskiej, deportowany do Kazachstanu 13 kwietnia 1940 r., gdy miał 17 lat