3c Polskie Siły Powietrzne na Zachodzie (1940-45)
3
Polskie Siły Powietrzne na Zachodzie (1940-45) - skrypt narratora wersja angielska
Polskie lotnictwo w akcji Polskie lotnictwo w akcji
Lotnictwo polskie w Kampanii francuskiej 1940 r.; źródło: „Boje Polskie 1939-45”, Fundacja Historia i Kultura, Warszawa

Kazimierz

Starszy Oficer ORP Grom, a następnie adiutant Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie