Dane kolekcji: Alicja_R_Edwards_Art_Work_of_Polish_Refugees_a
Kolekcja: Alicja R Edwards – Ilustracje o życiu w Kresów i Syberii
Opis:

Są to wspomnienia Alicja z jej cierpień jako młoda dziewczyna w czasie II wojny światowej - z matką, babcią i młodszym bratem zesłana do obozów pracy na Syberii - Kazakhstan - babcia zmarła z głodu, zanim zostali wyzwoleni - obrazy te zostały opublikowane w dwóch książkach, że Alicja napisała o doświadczeniach jej rodziny.


ID: 201
Liczba elementów: 20
Data utworzenia: 2011-12-05
Data aktualizacji: 2015-08-27

Autor: alicjae
Imię i nazwisko: Alicja Edwards
ID autora: 389