Dane kolekcji: 1 117
Kolekcja: (English) Mom’s Dad – Wladyslaw Lipinski
Opis:

ID: 58469
Liczba elementów: 2
Data utworzenia: 2015-11-13
Data aktualizacji: 2015-11-13

Autor: krystynka
Imię i nazwisko: Sister Christine Stankiewicz
ID autora: 1034