Dane kolekcji: Dads Army photo 1947  (2)
Kolekcja: (English) Wawrzyniec (Lawrence) Bobrowicz.
Opis:
(English) A collection of Second World War photos pertaining to Wawrzyniec (Lawrence) Bobrowicz, my step-father.

ID: 62742
Liczba elementów: 2
Data utworzenia: 2018-04-17
Data aktualizacji: 2018-04-18

Autor: terrybobrowicz
Imię i nazwisko: Terry Bobrowicz
ID autora: 1504