Dane kolekcji: Gravestones
Kolekcja: Wladyslaw Czapski
Opis:

ID: 184
Liczba elementów: 5
Data utworzenia: 2011-12-05
Data aktualizacji: 2012-11-05

Autor: museum
Imię i nazwisko: Kresy - Siberia
ID autora: 131