INFO

Wstęp

Sala Wspomnień (SW) Wirtualnego Muzeum Kresy Syberia powstała z materiałów, które wcześniej znajdowały się w albumach naszej starej strony (www.Kresy-Siberia.com/gallery ), a także z nowo dodanych elementów z kolekcji Związku Sybiraków w Polsce oraz z prywatnych zbiorów naszych członków.

Sala Wspomnień to połączenie starszych materiałów z nowymi, stąd też niektóre z elementów opisane są bardzo szczegółowo, inne zaś zawierają jedynie szczątkowe informacje. Powodem takiej sytuacji jest fakt, iż materiały w albumach członków ze starej strony zawierały ograniczoną ilość informacji, zazwyczaj jedynie tytuł, opis oraz imię i nazwisko osoby, która dodała element do albumu. Natomiast nowe materiały zostały dodane przy pomocy dużo bardziej szczegółowego formularza, dzięki czemu udało się je opisać większą ilością informacji. Żywimy nadzieję, że wszystkie elementy uda się opisać w wyczerpujący sposób.

Mamy także nadzieję, że zarejestrowani użytkownicy dodadzą swoje osobiste zbiory wraz ze wszystkimi dostępnymi informacjami.

Wejście na stronę Sali Wspomnień

Po kliknięciu przycisku SALA WSPOMNIEŃ w nagłówku strony Wirtualnego Muzeum wyświetla się strona SW o nazwie ELEMENTY.

Pasek Nawigacji

Szary pasek nawigacji dla tej części Wirtualnego Muzeum zawiera następujące zakładki: ELEMENTY, KOLEKCJE, PRZEKAZUJĄCY, ŹRÓDŁA, DODAJ KOLEKCJĘ, DODAJ ELEMENT, FAQ oraz KONTAKT

Flagi wyboru języków

Istnieje tutaj, podobnie jak w pozostałych częściach Muzeum, możliwość zmieniania języka pomiędzy polskim a angielskim klikając polską lub brytyjską flagę- obie umieszczone są po prawej stronie paska nawigacji.

Drugą opcją językową jest możliwość przetłumaczenia przeglądanych informacji poprzez usługę Tłumacz Google. Po wybraniu Polish z listy SELECT LANGUAGE treści w języku angielskim zostaną automatycznie przetłumaczone na język polski, oraz vice versa – z polskiego na angielski po wybraniu English.

ELEMENTY

Zakładka ELEMENTY sekcji Sali Wspomnień wyświetla liczbę wszystkich zgromadzonych elementów (np. 8433 elementów). Przycisk SORTUJ pozwala na wyświetlenie elementów wg daty dodania (najnowsze ukazują się pierwsze) lub alfabetycznie dzięki opcjom dostępnym na liście.

PRZEGLĄDANIE ELEMENTÓW

Elementów przeglądać można tu w kolejności, w której są one ułożone poprzez kliknięcie numeru strony i przeglądanie strony po stronie całej Sali (np. Strona 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 … 470)

Istnieje także opcja SZUKAJ, która pozwala na precyzyjne wyszukiwanie elementów: po wpisaniu wyrazu np. „Katyń” i kliknięciu SZUKAJ wyświetlą się wszystkie elementy mające związek z Katyniem. Pozostałe kryteria wyszukiwania to: okres, z którego pochodzą elementy; format, który pozwala na wybór formatu(np. fotografia) i wyświetlenie tylko takich elementów SW; ‘wszystkie galerie’ pozwala zawęzić wyświetlane elementy do wybranej galerii. Możliwe jest także przeszukanie SW poprzez kombinację powyższych kryteriów.

Elementy można przeglądać w formie miniatur, a także w pełnym wymiarze po kliknięciu danego elementu – wyświetlona strona pozwala na przeglądanie zbioru danego elementu w oknie przewijającym miniatury oraz ich powiększenia. Pełen opis znajduje się poniżej w części PRZEGLĄDANIE ELEMENTÓW.

KOLEKCJE

Po kliknięciu zakładki KOLEKCJE wyświetla się strona, na której miniatury przedstawiają prywatne kolekcje naszych członków lub archiwalne zbiory Fundacji. Liczba kolekcji wraz z liczbą stron, które zajmują znajduje się u góry strony. Ustawienia domyślne funkcji SZUKAJ dla tej strony ukazują elementy wg daty dodania, jednak istnieje także możliwość wyświetlenia kolekcji alfabetycznie.

W zakładce KOLEKCJE funkcja SZUKAJ pozwala na precyzyjne wyszukiwanie: wpisanie nazwy użytkownika przekazującego, np. Admin, oraz zatwierdzenie kliknięciem SZUKAJ wyświetla wszystkie elementy mające powiązania z kolekcją (lub kolekcjami) Admina. Wybór kolekcji odbywa się także poprzez wybranie przekazującego z listy i zatwierdzenie kliknięciem SZUKAJ.

PRZEKAZUJĄCY

Zakładka PRZEKAZUJĄCY zawiera strony, na których miniatury reprezentują użytkowników przekazujących materiały na rzecz kolekcji Sali Wspomnień. Liczba Przekazujących oraz liczba stron tej zakładki znajduje się na górze strony. Miniatury posortowane są tutaj alfabetycznie. Pozostałe opcje sortowania to data rejestracji oraz liczba elementów w kolekcjach przekazujących.

W zakładce PRZEKAZUJĄCY funkcja SZUKAJ pozwala na precyzyjne wyszukiwanie: wpisanie nazwy użytkownika przekazującego, np. Admin, oraz zatwierdzenie kliknięciem SZUKAJ wyświetla wszystkie elementy mające powiązania z kolekcją (lub kolekcjami) Admina.

ŹRÓDŁA

Zakładka ŹRÓDŁA zawiera listę źródeł podzielonych na trzy kategorie: Kolekcje Prywatne, Organizacje oraz Książki.

Każde źródło jest linkiem do strony, która zawiera wszystkie elementy związane z tym źródłem.

Uwaga: nie wszystkie kolekcje z listy Organizacji zostały już dodane, te linki wyświetlają “0”.

DODAJ KOLEKCJĘ

Z tej funkcji korzystać mogą jedynie zarejestrowani i zalogowani użytkownicy.

Po kliknięciu zakładki DODAJ KOLEKCJĘ na pasku nawigacyjnym u góry strony wyświetli się odpowiedni formularz.

Jeżeli użytkownik posiada już Kolekcję nadrzędną to może ją wybrać z listy . Przy dodawaniu pierwszej kolekcji należy pominąć ten krok.

Następnie należy wpisać TYTUŁ kolekcji (np. Rodzinne zdjęcia Kalińskich)

Pod spodem istnieje możliwość dodania opisu kolekcji. Prosimy, aby był on jak najbardziej szczegółowy.

Uwaga: Po kliknięciu linku ‘pokaż tłumaczenia’ można dodać tytuł i opis także w języku angielskim.

Po kliknięciu DODAJ strona się odświeży.

Dodanie kolekcji należy zatwierdzić klikając ZAPISZ.

DODANE KOLEKCJE UKAŻĄ SIĘ NA STRONIE DOPIERO PO ZATWIERDZENIU PRZEZ ADMINISTRATORA

DODAJ ELEMENT

Z tej funkcji korzystać mogą jedynie zarejestrowani i zalogowani użytkownicy.

Po kliknięciu zakładki DODAJ ELEMENT na pasku nawigacyjnym u góry strony wyświetli się odpowiedni formularz.

Pierwszym krokiem jest tu wybranie KOLEKCJI, do której dodany będzie ten element. Dodane już kolekcje będą dostępne na liście.

Następny wiersz formularza to ‘Wskaż element’, gdzie po kliknięciu ‘Choose file ’ użytkownik ma możliwość dodania pliku z komputera, z którego korzysta.

Prosimy o wypełnienie formularza jak najbardziej wyczerpującymi informacjami o danym elemencie.

Uwaga: Po kliknięciu linku ‘pokaż tłumaczenia’ można dodać tytuł i opis także w języku angielskim.

Po kliknięciu DODAJ strona się odświeży.

Pod formularzem ukaże się nowy wiersz „Osoby na elemencie”. Dane, które tu można dodać to imię, nazwisko, nazwisko panieńskie oraz ID profilu na Ścianie Pamięci. Po kliknięciu DODAJ strona się odświeży. (Uwaga: jeżeli element jest dokumentem to nazwisko tu zdefiniowane będzie wyświetlało się przy tym dokumencie.)

Każda kolejna dodana osoba musi być zatwierdzona przyciskiem DODAJ, po czym strona się odświeży.

Dodawanie osób należy zakończyć kliknięciem przycisku ZAPISZ u dołu formularza.

DODANE ELEMENTY UKAŻĄ SIĘ NA STRONIE DOPIERO PO ZATWIERDZENIU PRZEZ ADMINISTRATORA

FAQ

Zakładka FAQ zawiera opis i działanie stron Sali Wspomnień oraz jak dodawać do nich własne materiały, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

KONTAKT

Zakładka KONTAKT umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora Sali Wspomnień.

PRZEGLĄDANIE ELEMENTÓW

Kliknięcie miniatur elementów wyświetla stronę PRZEGLĄDANIA ELEMENTU. Miniatura ukazana jest w wymiarze dostosowanym do wielkości okna, który można powiększyć dzięki funkcji ZOOM.

Informacja o ścieżce dostępu, czyli lokalizacji na stronie danego elementu, umieszczona jest nad oknem przeglądarki.

Funkcja ZOOM służąca powiększaniu zeskanowanych zdjęć znajduje się pod oknem przeglądarki. Umieszczony po lewej stronie przycisk LIKE pozwala na powiązanie danego zdjęcia z profilem, który użytkownik ma na Facebooku.

NAZWA oraz OPIS elementu, które dodał przekazujący użytkownik znajdują się pod paskiem ZOOM i przyciskiem Like.

Poniżej znajduje się przeglądarka zdjęć w danej kolekcji. Ich miniatury można przewijać klikając je lub przy użyciu strzałek po prawej i lewej stronie.

Pod przeglądarką znajdują się KOMENTARZE na temat danego elementu.

UWAGA:Zarejestrowani użytkownicy mają możliwość dodawania komentarzy (kiedy np. rozpoznają kogoś na zdjęciu lub chcą zadać pytanie).

Po prawej stronie zdjęć znajdują się dodatkowe dane szczegółowe. Obejmują one odpowiedzi na pytania KTO, CO, GDZIE, KIEDY, a także dane użytkownika przekazującego element. Jedynie te elementy, które zawierają opis przekazującego są dostępne w tej części.

W tej części istnieje jeszcze jedna opcja WYSZUKIWANIA. Użytkownicy mogą zaznaczyć białe pola przy pytaniach KTO, CO, GDZIE, KIEDY, dodać kryterium ‘Wszystkie zaznaczone’ lub ‘Jakiekolwiek z zaznaczonych’ i zatwierdzić wyszukiwanie klikając POKAŻ WYBRANE.

Pod częścią wyszukiwania znajduje się część z danymi szczegółowymi o elemencie: kto jest autorem, data utworzenia i aktualizacji, dane dotyczące praw autorskich, itp. Jedynie te dane, które zostały dodane przez przekazującego są dostępne w tej części.