Data dodania: 2014-02-17 Joanna (Milko) Grzanka / USA

/ 1 Grzanka Wiersz / PL

Czytając ulubiony wiersz o deportacji do Kazachstanu.

liczba wyświetleń: 13

Profil wspominającego

Joanna Milko Grzanka

więcej na Ściana Pamięci
  • Miejsce urodzenia: Białostockie / Grodno
  • Miejsce pobytu w 1939r: Białostockie / Grodno
  • Deportacje i represje: /
  • Doświadczenia wojenne: - - 
  • Inne wojenne okoliczności:
  • Miejsce pobytu po 1945r.: Polska / Szczecin

Cały wywiad dostępny:
Fundacja Kresy – Syberia
Fundacja@Kresy-Siberia.org