Data dodania: 2014-02-15 Zofia (Cybulska) Adamowicz / USA

/ Adamowicz Z Pomoc od Żyda / PL

Opisując, jak sąsiad żydowski znalaz ich w wagonie i przyszedł dać rzeczy dla matki.

liczba wyświetleń: 26

Profil wspominającego

Zofia Cybulska Adamowicz

więcej na Ściana Pamięci
  • Miejsce urodzenia: Lwowskie / Medika
  • Miejsce pobytu w 1939r: Lwowskie / Medika
  • Deportacje i represje: Pima / Kolhoz /
  • Doświadczenia wojenne: - - 
  • Inne wojenne okoliczności: Civilian Camp in the Middle East: PahlewiCivilian Camp in Africa: MasindiTeheran - 6 months, then through Ahwaz (Persia) to Africa (Masindi) from August 1942 until 1948. Her brother was there with them only 2 years, then joined the Polish Army and left, while her father was in the Polish Army since Uzbekistan. They both served in the Italian campaign.
  • Miejsce pobytu po 1945r.: Wielka Brytania / Wales then Lancashire

Cały wywiad dostępny:
Fundacja Kresy – Syberia
Fundacja@Kresy-Siberia.org