Data dodania: 2011-11-6 Franciszka Antonina (Skibicka) Smenda / Australia

/ (English) Smenda Antonina Franciszka – Remembers her mother / PL+EN

Tłumaczenie niedostępne

liczba wyświetleń: 42

Profil wspominającego

Franciszka Antonina Skibicka Smenda

więcej na Ściana Pamięci
  • Miejsce urodzenia: Stanisławowskie / Ludwikowka
  • Miejsce pobytu w 1939r: Stanisławowskie / Ludwikowka
  • Deportacje i represje: deportacja i zesłanie /
  • Doświadczenia wojenne: - - 
  • Inne wojenne okoliczności: Civilian Camp in the Middle East: AhwazCivilian Camp in Africa: KojaPrzebywała po ewakuacji z ZSRR w obozach w Pahlevi, Teheranie i Ahwazie.Później została przewieziona do Koja w Afryce , gdzie przebywała do 14.02.1950.
  • Miejsce pobytu po 1945r.: Australia / Victoria / Canterbury

Cały wywiad dostępny:
Fundacja Kresy – Syberia
Fundacja@Kresy-Siberia.org