Date added: 2013-04-2 Władysław Kuźmicz / Moldovaa

/ Kuźmicz Pole in Chisinau / PL

views: 13

Author of memoirs

Władysław Kuźmicz

more Wall of Names
  • Place of Birth: Wołyńskie / Żytomierz
  • Place of residence in 1939: Żytomierz
  • Deportations and repressions: Workuta /
  • Military experience: - - 
  • Other wartime circumstances:
  • Place of residence after 1945.: Moldova / Kiszyniów / Kiszyniów

Full interview available:
Kresy – Siberia Fundation
Fundacja@Kresy-Siberia.org