Data dodania: 2013-04-2 Władysław Kuźmicz / Mołdawia

/ Kuźmicz Polak w Kiszyniowie / PL

liczba wyświetleń: 13

Profil wspominającego

Władysław Kuźmicz

więcej na Ściana Pamięci
  • Miejsce urodzenia: Wołyńskie / Żytomierz
  • Miejsce pobytu w 1939r: Żytomierz
  • Deportacje i represje: Workuta /
  • Doświadczenia wojenne: - - 
  • Inne wojenne okoliczności:
  • Miejsce pobytu po 1945r.: Mołdawia / Kiszyniów / Kiszyniów

Cały wywiad dostępny:
Fundacja Kresy – Syberia
Fundacja@Kresy-Siberia.org