Data dodania: 2012-02-11 Maria (Drozdowicz) Drozdowicz / Polska

/ MaDr / PL+EN

liczba wyświetleń: 23

Profil wspominającego

Maria Drozdowicz Drozdowicz

więcej na Ściana Pamięci
  • Miejsce urodzenia: Wileńskie / Kolonia Podorka
  • Miejsce pobytu w 1939r: Wileńskie / Kolonia Podorka
  • Deportacje i represje: deportacja do ZSRR wraz z rodzicami i 3 młodszymi siostrami - Karoliną, Anielą i Martą Teresą / specposiołek Siewiernaja Korgowa, wierchnietojemski rajon / droga na południe ZSRR, następnie kołchozy koło Dżambułu, Kazachska SSR / Merke / polski dom dziecka w Nowej Iwanowce koło Dżambułu - pobyt Marii Drozdowicz i jej siostry Karoliny /
  • Doświadczenia wojenne: - - 
  • Inne wojenne okoliczności: Orphanages: polski dom dziecka, Nowa Iwanowka koło Dżambułu, Kazachska SSR, ZSSR
  • Miejsce pobytu po 1945r.: Polska

Cały wywiad dostępny:
Fundacja Kresy – Syberia
Fundacja@Kresy-Siberia.org