Data dodania: 2014-02-5 Stanislawa Teresa (Jakubowska) Pawlik / Wielka Brytania

/ Pawlik_Życie w Zytygara / PL

Opisujące warunki życia w tej północnej części Kazachstanu.

liczba wyświetleń: 47

Profil wspominającego

Stanislawa Teresa Jakubowska Pawlik

więcej na Ściana Pamięci
  • Miejsce urodzenia: Lwowskie / Bóbrka
  • Miejsce pobytu w 1939r: Stanisławowskie / Jezupol
  • Deportacje i represje: Zytygara / Samarkand (river Amadaria) /
  • Doświadczenia wojenne: - - 
  • Inne wojenne okoliczności: Civilian Camp in the Middle East: PahlewiTeheran, Isfahan,then Lebanon (Zouk Mickael)
  • Miejsce pobytu po 1945r.: Liban

Cały wywiad dostępny:
Fundacja Kresy – Syberia
Fundacja@Kresy-Siberia.org