Date added: 2014-09-14 Stefan Bogusław Mączka / UK

/ Stefan Maczka / EN+PL

views: 188

Author of memoirs

Stefan Bogusław Mączka

more Wall of Names
 • Place of Birth: Wołyńskie / osada Krechowiecka
 • Place of residence in 1939: Wołyńskie / osada Krechowiecka
 • Deportations and repressions: In transit / Kotowalsk / Stacja Molodych / Monastyriok, Kotłas /
 • Military experience: 1942-1943 - 2nd Corps (Gen. Anders)
  1944-02-1944-06 - 2nd Corps (Gen. Anders)
  1944-06-1947 - 2nd Corps (Gen. Anders)
  1947-1948-12 - Polish Resettlement Corps (PKPiR)
  Nr ewidencyjny 3 DSK/Serial Nr in 3 DSK 1922/56 - W latach 1942-1943 służył w Iranie, Iraku, Palestynie i Egipcie. Od lutego 1944 roku uczestniczył w kampanii włoskiej. Walczył pod Monte Cassino w składzie 3. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, 3. Dywizji Strzelców Karpackich 2. Korpusu Polskiego. Od czerwca 1944 roku żołnierz 2. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 3. DSK, uczestnik walk pod Loreto, Ankoną i Rimini. W lutym 1945 roku ukończył Szkołę Podchorążych Artylerii w Materze, następnie walczył w składzie 3. DSK pod Faenzą, Imolą i Bolonią. Zdemobilizowany w grudniu 1948 roku.
 • Other wartime circumstances:
 • Place of residence after 1945.: United Kingdom / London

Full interview available:
Kresy – Siberia Fundation
Fundacja@Kresy-Siberia.org