Data dodania: 2011-10-7 Stanisław Hajduk / Polska

/ StH-1 /

liczba wyświetleń: 92

Profil wspominającego

Stanisław Hajduk

więcej na Ściana Pamięci
  • Miejsce urodzenia: Brytyjska Uganda, miejscowość Koja
  • Miejsce pobytu w 1939r: brak danych
  • Deportacje i represje: /
  • Doświadczenia wojenne: - - 
  • Inne wojenne okoliczności: Civilian Camp in Africa: Kojaprzebywał z rodzicami w osiedlu dla polskich uchodźców w Koja w okresie 05.1944-01.1947 r.
  • Miejsce pobytu po 1945r.: Polska / warmińsko-mazurskie / Górowo Iławeckie

Cały wywiad dostępny:
Fundacja Kresy – Syberia
Fundacja@Kresy-Siberia.org