Data dodania: 2014-01-20 Maria (Wysocka) Dutkiewicz / Polska

/ TeDut /

liczba wyświetleń: 14

Profil wspominającego

Maria Wysocka Dutkiewicz

więcej na Ściana Pamięci
  • Miejsce urodzenia: Wileńskie / Wilno
  • Miejsce pobytu w 1939r: Wileńskie / Legowszczyzna
  • Deportacje i represje: deportacja / kołchoz Leschoz /
  • Doświadczenia wojenne: - - 
  • Inne wojenne okoliczności:
  • Miejsce pobytu po 1945r.: Polska / dolnośląskie

Cały wywiad dostępny:
Fundacja Kresy – Syberia
Fundacja@Kresy-Siberia.org