Data dodania: 2016-08-30 Barbara (Rodziewicz) Witrzens / Australia

/ /

Tłumaczenie niedostępne

liczba wyświetleń: 21

Profil wspominającego

Barbara Rodziewicz Witrzens

więcej na Ściana Pamięci
  • Miejsce urodzenia: Białostockie / Bialystok
  • Miejsce pobytu w 1939r: Białostockie / Bialostok
  • Deportacje i represje: /
  • Doświadczenia wojenne: - - 
  • Inne wojenne okoliczności:
  • Miejsce pobytu po 1945r.: Polska / śląskie / Rybnik

Cały wywiad dostępny:
Fundacja Kresy – Syberia
Fundacja@Kresy-Siberia.org