Date added: 2012-02-14 Walentyna (Słoma) Laskowska / Poland

/ WLas / EN+PL

views: 25

Author of memoirs

Walentyna Słoma Laskowska

more Wall of Names
  • Place of Birth: Białostockie / Kuropaty
  • Place of residence in 1939: Białostockie / Kuropaty (gajówka)
  • Deportations and repressions: deportacja z Kuropat; transport z Jędrychowic / Plesieckij rajon; specposiołek Mołczynica, następnie posiołek 107 / droga całej rodziny na południe ZSRR i ewakuacja wraz z Armią Andersa do Iranu /
  • Military experience: - - 
  • Other wartime circumstances: Civilian Camp in Africa: Lusaka
  • Place of residence after 1945.: United Kingdom

Full interview available:
Kresy – Siberia Fundation
Fundacja@Kresy-Siberia.org