Date added: 2017-03-2 Maria (Nowotarska) Kołodzińska / New Zealand

/ Kolodzinska_Sings a Polish song “Duch sieroty” (Orphan’s Ghost) / PL

Maria sings the song the lady taught her in the Persian hospital.

Full text of the original song, by Teofil Lenartowicz (words) and Ignacy Komorowski (music):

“Idzie sobie pacholę
Przez zagony, przez pole:
Wielki wicher, ulewa,
A to idzie, a śpiewa.

Wyszedł z gaju gajowy
I ozwie się w te słowy:
- Taka bieda na dworze,
A ty śpiewasz, niebożę?

- Oj, długo ja płakała,
Gdy mię nędza wygnała,
Gdy ja, biedna sierota,
Drżąca stała u płota;
Aż raz w nocy niedzielnej
Przy dzwonnicy kościelnej
Mróz wszelakie czucie ściął
I Pan Jezus duszę wziął:
Jedna zimna mogiła
Moją biedę skończyła.
Siwy dziad mnie pochował,
On mnie płakał, żałował,
On mnie ubrał w sukienki
Do tej zimnej trumienki;
Teraz nic mi nie trzeba,
Idę sobie do nieba.

- O sieroto! o dziecię!
Nic ci nie żal na świecie?

- Żal mi jeno tej łąki,
Gdzie fijołki i dzwonki;
Żal mi słońca w zachodzie,
Kiedy świeci na wodzie,
I fujarki wierzbowej
Znad zielonej dąbrowy.”

views: 212

Author of memoirs

Maria Nowotarska Kołodzińska

more Wall of Names
  • Place of Birth: Stanisławowskie / Zagorze Polskie
  • Place of residence in 1939: Stanisławowskie / Zagorze Polskie
  • Deportations and repressions: Żeleznodorożny /
  • Military experience: - - 
  • Other wartime circumstances: Orphanages: Pahiatua, New Zealand

    Civilian Camp in the Middle East: Esfahan
    In Pahlevi Maria and her brother Jan were able to stay together with their father and his Army unit before the army moved out. In Teheran Maria was very sick with Malaria and stayed in the hospital until moving to Isfahan where she was placed in House No. 5.
  • Place of residence after 1945.: New Zealand

Full interview available:
Kresy – Siberia Fundation
Fundacja@Kresy-Siberia.org