Data dodania: 2016-08-31 Wladyslaw Zarczynski / Australia

/ /

Tłumaczenie niedostępne

liczba wyświetleń: 1

Profil wspominającego

Wladyslaw Zarczynski

więcej na Ściana Pamięci
  • Miejsce urodzenia: Wołyńskie / Czdula, near Stara Rafalowka
  • Miejsce pobytu w 1939r: Wołyńskie / Choromce, near Poroda
  • Deportacje i represje: /
  • Doświadczenia wojenne: - - 
  • Inne wojenne okoliczności:
  • Miejsce pobytu po 1945r.: Australia / Newcastle

Cały wywiad dostępny:
Fundacja Kresy – Syberia
Fundacja@Kresy-Siberia.org