Data dodania: 2016-09-1 Aniela (Kosakowska) Janicka / Australia

/ /

Tłumaczenie niedostępne

liczba wyświetleń: 50

Profil wspominającego

Aniela Kosakowska Janicka

więcej na Ściana Pamięci
  • Miejsce urodzenia: Wołyńskie / Czerec, Młynow
  • Miejsce pobytu w 1939r: Wołyńskie / Czerec, Młynow
  • Deportacje i represje: Dubno, survived Ukrainian massacres / Lansberg, Germany /
  • Doświadczenia wojenne: - - 
  • Inne wojenne okoliczności:
  • Miejsce pobytu po 1945r.: Australia / Newcastle

Cały wywiad dostępny:
Fundacja Kresy – Syberia
Fundacja@Kresy-Siberia.org