Twórcy sali

KUSTOSZ PROWADZĄCY:

Wiesław StypułaWiesław Stypuła (Sybirak, mieszkaniec indyjskich osiedli uchodźczych w Balachadi i Valivade)


KUSTOSZE WSPÓŁPRACUJĄCY:

Barbara Charuba (Fundacja Kresy-Syberia, Kanada), Teresa Glazer (Koło Polaków z Indii, Londyn)

Wszystkie wykorzystane materiały podpisane „ze zbiorów Wiesława Stypuły”, są rezultatem samodzielnych kwerend archiwalnych autora lub są darem dla niego,  pochodzącym z kolekcji innych osób, głównie wychowanków i opiekunów z dawnego osiedla polskich dzieci w Balachadi, w tym m.in. od Franciszka Pluty, Janiny Dobrostańskiej, Jadwigi Tarnogorskiej, brata-misjonarza Stanisława, Stefana Bukowskiego i Jadwigi Piotrowskiej. Niektóre fotografie i dokumenty tej samej kolekcji pochodzą z Archiwum Akt Nowych.

AUTORZY TEKSTÓW: Wiesław Stypuła, Krzysztof Iwanek, Michał Bronowicki

REDAKCJA I KWERENDY: Michał Bronowicki