Informacje o galerii

Sala o polskich uchodźcach w Meksyku została stworzona przez zespół Fundacji Kresy-Syberia przy wsparciu merytorycznym Juliana Plowy – dawnego mieszkańca osiedla Santa Rosa, obecnie zamieszkałego w USA.

Zachęcamy Wszystkich posiadających materiały poświęcone temu interesującemu fragmentowi polskiej historii do udostępnienia nam skanów fotografii, dokumentów czy wspomnień do publikacji w niniejszej części Wirtualnego Muzeum.

Do przygotowania tekstów do Sali wykorzystane zostały następujące publikacje :

  1. Pr. zbiorowa : „Generał Władysław Sikorski 1881-1943”, Wyd. Bellona,
  2. Pr. zbiorowa : „Szkoła polska w osiedlu Santa Rosa. Sprawozdanie z działalności za okres 16.08.1943-30.04.1944” Leon, Meksyk, kwiecień 1944 r.
  3. Egan Eileen : „For whom there is no room – scenes from the refugee world”, Paulist Press, New York 1995
  4. Łepkowski Tadeusz : „Historia Meksyku”, wyd. Zakład im. Ossolińskich, Wrocław 1986 r.
  5. Smolana Krzysztof : „Uchodźcy polscy w Obozie Santa Rosa w Meksyku (194-1946)” w pr. zbiorowa : „Teki Archiwalne” t. ( (31), Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Akt Nowych, Warszawa 2006 r.
  6. Szczepanik Krzysztof : „Dyplomacja Polski 1918-2005”, Wyd. Askon 2005 r.
  7. Wróbel Janusz : „Uchodźcy polscy ze Związku Sowieckiego 1942-1950”, Instytut Pamięci Narodowej, Łódź 2003 r.
  8. Żaroń Piotr : „Generał Władysław Sikorski – żołnierz, mąż stanu, Naczelny Wódz 1939-1943”, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2002 r.