Previous exhibition Go back Next exhibition

Photos

	Opis : Widok ogólny na osiedle Santa Rosa; źródło : „Szkoła polska w osiedlu Santa Rosa. Sprawozdanie z działalności za okres 16.08.1943-30.04.1944” Leon, Meksyk, kwiecień 1944 r. - kolekcja prywatna Juliana Plowy, Fundacja Kresy-Syberia		Opis : Widok z lotu ptaka na osiedle Santa Rosa; źródło : kolekcja prywatna Anity ( z d. Kozickiej) Paschwa, Fundacja Kresy-Syberia		Opis : Widok z lotu ptaka na osiedle Santa Rosa; źródło : kolekcja prywatna Anity ( z d. Kozickiej) Paschwa, Fundacja Kresy-Syberia
	Opis : Widok ogólny na osiedle Santa Rosa; źródło : „Szkoła polska w osiedlu Santa Rosa. Sprawozdanie z działalności za okres 16.08.1943-30.04.1944” Leon, Meksyk, kwiecień 1944 r. - kolekcja prywatna Juliana Plowy, Fundacja Kresy-Syberia		Opis : Dzieci z osiedla Santa Rosa na tle zabudowań; źródło : kolekcja prywatna Anity (z d. Kozickiej) Paschwa, Fundacja Kresy-Syberia		Opis : Zdjęcie grupowe mieszkańców osiedla Santa Rosa; źródło : kolekcja prywatna Anity (z d. Kozickiej) Paschwa, Fundacja Kresy-Syberia
	Opis : Zdjęcie grupowe młodzieży z osiedla Santa Rosa, 28.06.1945 r.; źródło : kolekcja prywatna Anity (z d. Kozickiej) Paschwa, Fundacja Kresy-Syberia		Opis : Zdjęcie grupowe przedstawicieli władz osiedla Santa Rosa, 15.08.1944 r.; źródło : kolekcja prywatna Anity (z d. Kozickiej) Paschwa, Fundacja Kresy-Syberia		Opis : Zdjęcie grupowe przedstawicieli władz osiedla Santa Rosa – czwarty z prawej – ks. Józef Jarzębowski – kierownik Gimnazjum, 15.08.1944 r.; źródło : kolekcja prywatna Anity (z d. Kozickiej) Paschwa, Fundacja Kresy-Syberia
	Opis : Imieniny Delegata Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w osiedlu Santa Rosa – Delegat w otoczeniu dzieci z kwiatami; źródło : kolekcja prywatna Anity (z d. Kozickiej) Paschwa, Fundacja Kresy-Syberia		Opis : Budynek Szkoły Powszechnej – widok ogólny; źródło : kolekcja prywatna Anity (z d. Kozickiej) Paschwa, Fundacja Kresy-Syberia		Opis : Dzieci z przedszkola w osiedlu Santa Rosa, 03.05.1944 r.; źródło : kolekcja prywatna Anity (z d. Kozickiej) Paschwa, Fundacja Kresy-Syberia
	Opis : Stary budynek sierocińca (Zakładu Wychowawczego) – widok ogólny, Santa Rosa, 1943 r.; źródło : kolekcja prywatna Anity (z d. Kozickiej) Paschwa, Fundacja Kresy-Syberia		Opis : Wychowankowie sierocińca w Santa Rosa – zdjęcie grupowe; źródło : kolekcja prywatna Anity (z d. Kozickiej) Paschwa, Fundacja Kresy-Syberia		Opis : Nowy budynek sierocińca (Zakładu Wychowawczego) – widok ogólny z okresu powodzi w Santa Rosa, czerwiec 1945 r.; źródło : kolekcja prywatna Anity (z d. Kozickiej) Paschwa, Fundacja Kresy-Syberia
	Opis : Budowa terenów rekreacyjnych w Santa Rosa, autor : M.Sagajło.; źródło : „Szkoła polska w osiedlu Santa Rosa. Sprawozdanie z działalności za okres 16.08.1943-30.04.1944” Leon, kwiecień 1944 r. - kolekcja prywatna Juliana Plowy, Fundacja Kresy-Syberia 	Opis : Uroczyste otwarcie terenów rekreacyjnych w Santa Rosa, autor : M.Sagajło.; źródło : „Szkoła polska w osiedlu Santa Rosa. Sprawozdanie z działalności za okres 16.08.1943-30.04.1944” Leon, kwiecień 1944 r. - kolekcja prywatna Juliana Plowy, Fundacja Kresy-Syberia 	Opis : Powódź w osiedlu Santa Rosa – zalane budynki – widok ogólny; źródło : kolekcja prywatna Anity (z d. Kozickiej) Paschwa, Fundacja Kresy-Syberia
	Opis : Powódź w osiedlu Santa Rosa –widok ogólny; źródło : kolekcja prywatna Anity (z d. Kozickiej) Paschwa, Fundacja Kresy-Syberia		Opis : Mapa osiedla Santa Rosa w jęz. angielskim; źródło : „Szkoła polska w osiedlu Santa Rosa. Sprawozdanie z działalności za okres 16.08.1943-30.04.1944” Leon, Meksyk, kwiecień 1944 r. - kolekcja prywatna Juliana Plowy, Fundacja Kresy-Syberia		Opis : Legenda do mapy osiedla Santa Rosa w jęz. angielskim; źródło : „Szkoła polska w osiedlu Santa Rosa. Sprawozdanie z działalności za okres 16.08.1943-30.04.1944” Leon, Meksyk, kwiecień 1944 r. - kolekcja prywatna Juliana Plowy, Fundacja Kresy-Syberia