Previous exhibition Go back Next exhibition

Photos

Opis : Miasto Leon – widok ogólny; źródło : 'Szkoła polska w osiedlu Santa Rosa. Sprawozdanie z działalności za okres 16.08.1943-30.04.1944' Leon, Meksyk, kwiecień 1944 r. - kolekcja prywatna Juliana Plowy, Fundacja Kresy-Syberia Opis : Dzieci z pierwszego transportu z konsulem H.Stebelskim, Santa Rosa, sierpień 1943 r., autor : M.Sagajło; źródło : 'Szkoła polska w osiedlu Santa Rosa. Sprawozdanie z działalności za okres 16.08.1943-30.04.1944' Leon, Meksyk, kwiecień 1944 r. - kolekcja prywatna Juliana Plowy, Fundacja Kresy-Syberia Opis : Początki nowego życia – kobiety z dzieckiem w osiedlu Santa Rosa – z lewej Maria Żak, 1943 r.; źródło : kolekcja prywatna Marii (z d. Żak) Szklarz, Fundacja Kresy-Syberia
Opis : Przybycie drugiego transportu do osiedla Santa Rosa, 01.11.1943 r., autor : M.Sagajło;  źródło : 'Szkoła polska w osiedlu Santa Rosa. Sprawozdanie z działalności za okres 16.08.1943-30.04.1944' Leon, Meksyk, kwiecień 1944 r. - kolekcja prywatna Juliana Plowy, Fundacja Kresy-Syberia Opis : Przybycie drugiego transportu do osiedla Santa Rosa, 01.11.1943 r., autor : M.Sagajło;  źródło : 'Szkoła polska w osiedlu Santa Rosa. Sprawozdanie z działalności za okres 16.08.1943-30.04.1944' Leon, Meksyk, kwiecień 1944 r. - kolekcja prywatna Juliana Plowy, Fundacja Kresy-Syberia
Opis : Chłopcy z pierwszego transportu, Santa Rosa, autor : M.Sagajło; źródło : 'Szkoła polska w osiedlu Santa Rosa. Sprawozdanie z działalności za okres 16.08.1943-30.04.1944' Leon, Meksyk, kwiecień 1944 r. - kolekcja prywatna Juliana Plowy, Fundacja Kresy-Syberia