Flaga Anglii Flaga Polski

Zjazd i Konferencja PAMIĘĆ POKOLEŃ 2019

Home » Zjazd i Konferencja PAMIĘĆ POKOLEŃ 2019

-

Warszawa: 14-15 & 17 września 2019 r.

LIVE STREAMING KONFERENCJI!
Miejsca są ograniczone, więc zarejestruj się i zapłać odrazu, aby zapewnić miejsce
Termin płatności rejestracji przedłużony: 10 września 2019 r.


ZA WSZYSTKIE DNI KONFERENCJI I ZJAZDU

Uczestnik zwyczajny: 600 PLN
(200 PLN jeśli zam. w Polsce lub w byłym ZSRR)

Uczestnik wspieracący : 400 PLN
tj. darczyńca*/wolontariusz w 2019 r.
(130 PLN jeśli zam. w Polsce lub w byłym ZSRR)

Uczestnik specjalny : 200 PLN
tj. Sybirak/Kresowiak/kombatant/student
(65 PLN jeśli zam. w Polsce lub w byłym ZSRR)


Zapłać online kartą kredytową lub przez PayPal:

Wybierz typ uczestnika (ze względu na miejsce zamieszkania):

Czy będziesz na Biesiadzie Kresowej dnia 14.09 (~100 zł)?

Imię i nazwisko uczestnika:ZA TYLKO 1 DZIEŃ KONFERENCJI I ZJAZDU

Uczestnik zwyczajny: 360 PLN
(120 PLN jeśli zam. w Polsce lub w byłym ZSRR)

Uczestnik wspierający : 240 PLN
tj. darczyńca*/wolontariusz w 2019 r.
(80 N jeśli zam. w Polsce lub w byłym ZSRR)

Uczestnik specjalny : 120 PLN
tj. Sybirak/Kresowianin/kombatant/student
(40 PLN jeśli zam. w Polsce lub w byłym ZSRR)


Zapłać online kartą kredytową lub przez PayPal:

Wybierz typ uczestnika (ze względu na miejsce zamieszkania):

W którym dniu uczestniczysz?

Czy będziesz na Biesiadzie Kresowej dnia 14.09 (~100 zł)?

Imię i nazwisko uczestnika:


Zapłać przelewem z banku w Polsce

na konto 08 1090 1030 0000 0001 1372 8484 lub IBAN PL08109010300000000113728484
a do wzmianki wpisz imię, nazwisko, adres mailowy oraz dzień uczestnictwa (jeśli tylko jeden)
i słowo „Biesiada” (jeśli zamierzasz uczestniczyć w Biesiadzie Kresowej)


–> Przyciśnij aby dokonać darowiznę lub subskrypcję na Kresy-Syberię na 2019 r.


kontakt: e-mail Tel: +48 22 211 88 88Zorganizowane przez Fundację „Kresy-Syberia” ze wsparciem
Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków oraz Domu Spotkań z Historią.

-

-

-


Zaktualizowane 2019-09-13