Flaga Anglii Flaga Polski

WYSTAWY SPECJALNE

Home » WYSTAWY SPECJALNE

WYSTAWY SPECJALNE WIRTUALNEGO MUZEUM KRESY – SYBERIA :

Wspomnienia polskiej Marynarki Wojennej II wojny światowej 1939 – 1947

„Multimedialna wystawa bada wkład elitarnej polskiej Marynarki Wojennej do działań alianckich w okresie sześciu lat wojny na morzu 1939-1945 i do 1947 w PKPR w Wielkiej Brytanii. Chociaż wiele szczegółów polskiej marynarce wojennej podczas II wojny światowej są dobrze znane (bitwy, niszczyciele, okręty podwodne), historie weteranów nie są. Ta wystawa opowiada historię Marynarki Wojennej podczas II wojny światowej przez zeznania świadków, wspomnienia, fotografie i opowieści o dzielnych mężczyznach, którzy jej służyli.”/em>
[PRZEJDŹ DO WYSTAWY]

Armia Berlinga

Armia Berlinga

Wystawa przedstawia historii tzw. Armii Berlinga oraz losów jej żołnierzy i ich rodzin. Materiały do wystawy pozyskane od Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, rodzin żołnierzy oraz rodziny gen. Berlinga. Zapraszamy. [PRZEJDŹ DO WYSTAWY]

Pierwsza Polska Dywizja Pancerna

Pierwsza Polska Dywizja Pancerna

Wystawa przedstawia historii Pierwszej Dywizii Pancernej. Wybrany tekst i zdjęcia pochodzą z książkę wydana przez Dywizii w 1947r. Dodatkowe zdjęcia pochodzą z pamiątkowej książeczkę i z prywatnych zbiorów. Zapraszamy.
[PRZEJDŹ DO WYSTAWY]

Żołnierze II Korpusu

Żołnierze II Korpusu

Niniejsza wystawa specjalna w formie Elektronicznej Księgi zawiera historię 2 Korpusu Polskiego opowiedzianą poprzez losy 16 jego weteranów. Zapoznając się z tymi życiorysami – poprzez teksty, fragmenty nagrań i zdjęcia – będą Państwo mogli dowiedzieć się o niezliczonych doświadczeniach żołnierzy i personelu pomocniczego, którzy wnieśli wkład w działania tej niezwykłej formacji wojskowej.
[PRZEJDŹ DO WYSTAWY]

Korpus Ochrony Pogranicza 1924 - 1939

Korpus Ochrony Pogranicza 1924 – 1939

„Korpus Ochrony Pogranicza był formacją wojskową czasów pokoju, utworzoną w 1924 roku w obliczu narastającego bandytyzmu i agresji inspirowanej przez sowieckie służby specjalne na terenach przygranicznych…”
[PRZEJDŹ DO WYSTAWY]

Białorusini

Białorusini w polskich regularnych formacjach wojskowych 1918 – 1945

„Pod względem liczby żołnierzy Białorusini stanowili drugą (po Ukraińcach) narodowość w Wojsku Polskim, biorąc pod uwagę rekrutów wywodzących się z mniejszości narodowych. Ich udział wahał się od 4% do 10% stanu osobowego armii II RP …”
[PRZEJDŹ DO WYSTAWY]

Tradycja i tożsamość

Tradycja i Tożsamość. Pamiętniki polskich dzieci – zesłańców 1940 – 1950

„Pomimo faktu, że byliśmy bezdomni i biedni, nosiliśmy w naszych sercach polską kulturę, tradycję i wartości, których nauczyli nas nasi rodzice. Między innymi dlatego starożytne miasto Isfahan, dawna stolica Persji, było często przez Polaków nazywanym ‚miastem polskich dzieci’ …”
[PRZEJDŹ DO WYSTAWY]

Historia polskich dzieci w Isfahanie, Iran 1942 – 1944 r.

„Film (w języku angielskim) został opracowany przez Krystynę Tomaszyk (autor „Popiołów”, Wellington, Nowa Zelandia) ze zdjęć jej matki, Krystyny Skwarko, Dyrektora Szkół Polskich w Isfahanie, Iran, gdzie do 2 500 polskie dzieci, ewakuowanych z tułaczki sowieckiej, mieszkało w latach 1942 do 1944.”
[PRZEJDŹ DO WYSTAWY]