Flaga Anglii Flaga Polski

Partnerzy merytoryczni

Home » Wsparli nas » Partnerzy merytoryczni

Jesteśmy dumni ze współpracy merytorycznej nad programem muzealnym z wieloma organizacjami z całego świata. Jesteśmy wdzięczni za ich pomoc i wsparcie.

IPN

Instytut Pamięci Narodowej, Rzeczpospolita Polska

Office for War Veterans and Repressed Persons

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Rzeczpospolita Polska

Association of Military & Civilian Borderlands Settlers

Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych, Rzeczpospolita Polska

National Digital Archives

Narodowe Archiwum Cyfrowe, Rzeczpospolita Polska

Polish Institute and Sikorski Museum (England)

Instytut i Muzeum im.gen Sikorskiego, Londyn, UK

Hoover Institution at Stanford University

Instytut Hoovera (Uniwersytet Stanford, USA)

Instytut Piłsudskiego (USA)

Instytut Piłsudskiego (USA)

Federation of Poles in Great Britain (England)

Związek Polaków w Wielkiej Brytanii, UK

„Terytorium Terror” Muzeum reżimów totalitarnych, Lviv