PATRONATY

Patron Honorowy, pan Radosław Sikorski
Minister Spraw Zagranicznych RP (2007-2014)
Marszałek Sejmu RP (2014-obecnie)
(nagrane dnia 17 września 2009 r.)